ดาหลา เป็นสมาคมอิสระที่อยู่ในประเทศไทย แต่เราเป็นสมาชิกของเครือข่าย CCIVS (the Global Coordinating Body for International Voluntary Service Organization) ซึ่งก่อตั้งขึ้นภายใต้การอุปถัมภ์ของ UNESCO ในปี 1948 ซึ่งรวมถึง 176 องค์กรระดับภูมิภาคและระดับประเทศ ทั่วทุกมุมโลกที่มีส่วนร่วมในกิจกรรมและโครงการต่าง ๆ ของชุมชน โดยมีอาสาสมัครเข้าร่วมกว่า 30,000 คนในแต่ละปี เรายังเป็นสมาชิกของ NVDA, (the Network for Voluntary Development in Asia) และสมาชิกของ SCI – (Service Civil International),  IVS มีการเคลื่อนไหวครั้งแรกในปี 2463 หลังจากสงครามโลกครั้งที่หนึ่ง

เรามีความยินดีที่จะรับอาสาสมัครนานาชาติที่ส่งมาจากสมาชิกระหว่างประเทศของเรา (Incoming – โครงการรับอาสาสมัครนานาชาติ) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น นอกจากนี้เรายังส่งอาสาสมัครไทยเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมหรือค่ายกับสมาชิกของเราในต่างประเทศ (Outgoing – โครงการอาสาสมัครไทยในต่างแดน) เรารับสมัครชาวไทยโดยตรงที่ต้องการเป็นอาสาสมัครกับเราหรือหุ้นส่วนของเรา

ในประเทศไทยเรามีเครือข่ายชุมชนที่ทำงานเพื่อการเติบโตทางสังคมและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (ดูที่ “รับอาสาสมัครจากดาหลา“) สมาคมดาหลาได้ประสานงานกับผู้ดูแลโครงการอาสาสมัครในชุมชน เพื่อจัดค่ายระยะสั้น และส่งอาสาสมัครระยะกลางและระยะยาว ในการเข้าร่วมทำกิจกรรมกับชุมชน เรามีหน้าที่อำนวยความสะดวกในการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมและให้คำปรึกษาอาสาสมัครและผู้ดูแลโครงการอาสาสมัครของดาหลาเพื่อให้แน่ใจว่ากระบวนการเรียนรู้เป็นไปอย่างราบรื่นและสนับสนุนเพื่อให้บรรลุเป้าหมายร่วมกัน เราสร้างชุมชนดาหลา ของเราเอง VSC (ชุมชนอาสาสมัครดาหลา) ซึ่งรวมถึงกิจกรรมในแต่ละวันและการสนับสนุนของสมาชิกสำหรับกิจกรรมต่อเนื่องและระยะสั้น

สมาคมดาหลาอยู่ภายใต้การดูแลของคณะกรรมการ จำนวน 7 คนซึ่งพบกันปีละสองครั้ง ในแต่ละวันเรามีทีมงานเต็มเวลา 5 คนและพนักงานนอกเวลา 3 คน (ดูที่“ บุคลากร”) และงานแบ่งออกเป็น 6 แผนก:

อาสาสมัครระยะกลางและระยะยาว
ค่ายระยะสั้น
ชุมชนอาสาสมัครดาหลา
การเงินและการบัญชี
ทรัพยากรมนุษย์และการบริหาร
การประชาสัมพันธ์

ดาหลาเป็นองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไรที่ไม่ได้รับการสนับสนุนทางการเงินจากรัฐบาลหรือจากภาคเอกชน เรามีความยั่งยืนทางการเงินด้วยค่าธรรมเนียมการมีส่วนร่วมของอาสาสมัครที่สามารถได้รับทุนหรือสนับสนุนจากโปรแกรมพิเศษในประเทศของพวกเขา (ส่วนใหญ่ในยุโรป) (ตรวจสอบโปรแกรมเหล่านั้นในหน้า” วิธีสมัคร”)