เป็นกิจกรรมที่ใช้เวลา 2 สัปดาห์ ในการเปิดพื้นที่การเรียนรู้ร่วมกัน โดยอาสาสมัครไทยและอาสาสมัครนานาชาติจะทำกิจกรรมร่วมกับชุมชนหรือหน่วยงานที่สนใจ ลักษณะกิจกรรมจะครอบคลุมประเด็นต่างๆ เช่น ค่ายเรียนรู้ภาษาอังกฤษอย่างสร้างสรรค์ ค่ายกิจกรรมเพื่อเด็กและเยาวชน ค่ายเรียนรู้วิถีเกษตรพอเพียง ค่ายสร้าง เป็นต้น

ในปี 2563  นี้ ทางสมาคมฯ มีการจัดกิจกรรมค่ายระยะสั้นในทุกๆ เดือน หากท่านใดสนใจเข้าร่วมกิจกรรมกับเรา สามารถตรวจสอบวัน เวลา และสถานที่ ในการจัดกิจกรรม และรายระเอียดกิจกรรมได้ในตารางกิจกรรมด้านล่าง

ตารางค่ายระยะสั้น ปี 2563

เดือนวันที่รหัสสถานที่จัดค่ายรายละเอียดกิจกรรมอาสาสมัครต่างชาติอาสาสมัครไทย
กุมภาพันธ์24 กุมภาพันธ์ – 8 มีนาคมDALAA-NICE 2020-01หมู่บ้านตะเหมก อ.นาโยง จ.ตรังกิจกรรมเรียนรู้ ป่า น้ำ ดิน มีอาสาสมัครจากญี่ปุ่นและฝรั่งเศส                  5
มีนาคม1-106303บ้านท่าสะท้อน อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราชดูแลรักษาและอนุรักษ์ป่าพรุ                   5
มิถุนายน21 มิถุนายน         –
4 กรกฎา
คม
 6306สวนลมหายใจอันสงัด จ.ราชบุรีซ่อมแซมบ้านดินและกิจกรรมกับเด็กในโรงเรียน                   5
       

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับค่ายระยะสั้น

– นอกเหนือจากกิจกรรมหลักๆ จะมีเวลาสำหรับกิจกรรมอื่นๆ เช่น เรียนรู้เกี่ยวกับภาษาและวัฒนธรรม

– ตลอดระยะเวลา 2 สัปดาห์ จะมีผู้ประสานงานค่ายซึ่งเป็นตัวแทนจากสมาคมฯคอยทำหน้าที่ดูแลและประสานร่วมกันระหว่างอาสาสมัครในชุมชน (ชาวบ้าน) อาสาสมัครไทย และอาสาสมัครชาวต่างชาติ

– อาสาสมัครจะต้องมีอายุ 18 ปี ขึ้นไป

– อาสาสมัครไม่จำเป็นต้องมีทักษะหรือความสามารถพิเศษ สิ่งที่สำคัญ คือ แรงจูงใจ ทัศนะคติเชิงบวก และการเปิดใจ (เคารพและเต็มใจที่จะเข้าใจวัฒนธรรมและภูมิหลังอื่น ๆ )

– สภาพความเป็นอยู่จะเป็นในรูปแบบไทย (ความเต็มใจที่จะปรับตัวและสนุกกับเงื่อนไขง่ายๆ ในการอยู่อาศัยร่วมกัน)– อาสาสมัครเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายสำหรับการเดินทาง และค่าใช้จ่ายส่วนตัวทั้งหมด ในช่วงเวลาวันหยุดของค่าย – อาสาสมัครเป็นผู้รับผิดชอบในการทำประกันของตนเอง

– ไม่ดื่มเครื่องดื่มมึนเมาและเป็นผู้ใช้สารเสพติด

– ผู้เข้าร่วมมีความเต็มใจที่จะทำงานและอาศัยอยู่ร่วมกันในลักษณะของครอบครัวร่วมกับคนในชุมชนและอาสาสมัครคนอื่นๆ

– ค่าธรรมเนียมในการเข้าร่วมกิจกรรม ขึ้นอยู่กับระยะเวลาของการจัดกิจกรรม กรุณาสอบถามจากเจ้าหน้าที่สมาคมฯ ซึ่งรับผิดชอบในการติดต่อประสานงานกับอาสาสมัครไทย ค่าธรรมเนียมดังกล่าว จะใช้สำหรับค่าอาหาร ค่าที่พัก ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการทำกิจกรรมต่างๆ และค่าบำรุงสมาคมฯ

ผู้ที่สนใจสมัครเข้าร่วมกิจกรรม มีขั้นตอนดังนี้

1. ศึกษารายละเอียดของกิจกรรมที่สนใจ

2. ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ ใบสมัครสำหรับอาสาสมัครไทย

3. กรอกใบสมัคร แจ้งชื่อ /ความประสงค์ที่จะเข้าร่วมกิจกรรม (ระบุว่าสนใจร่วมค่ายไหน) / ทราบรายละเอียดโครงการจากที่ใด ระบุหัวข้อ “สมัครค่ายระยะสั้น (ชื่อค่าย)” ส่งอีเมล์แจ้งรายละเอียดและส่งใบสมัครมาที่ dalaa.thailand@gmail.com4. เจ้าหน้าที่สมาคมฯ จะแจ้งรายละเอียดกิจกรรม และการเตรียมตัวก่อนเข้าร่วมกิจกรรมให้กับอาสาสมัครเพื่อศึกษาข้อมูล5. เจ้าหน้าที่สมาคมฯ จะทำการรวบรวมรายชื่ออาสาสมัครตามจำนวนที่ระบุไว้ว่าสามารถรับได้กี่ท่าน (สมัครก่อนมีสิทธิ์ก่อน) แล้วจะแจ้งรายละเอียดเพิ่มเติม และนัดหมายการเดินทางอีกครั้ง

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *