อัมรา แบชตัวล์ (เอ๋)

เอ๋ เป็นสมาชิกของทีมดาหลามาตั้งแต่เริ่มก่อตั้งดาหลา และเริ่มทำงานเป็นเจ้าหน้าที่สมาคมตั้งแต่ปี 2551 รับผิดชอบในส่วนของการเงิน บัญชี  งานเอกสารภาษาไทย เป็นผู้ประสานงานอาสาสมัครไทย และเป็นผู้ประสานงานหลักของโครงการบ้านเกาะนางคำ และ โครงการบ้านโสสะ  รวมทั้งเป็นหนึ่งในผู้รับผิดชอบงานเตรียมความพร้อมของอาสาสมัครระยะยาวก่อนออกเดินทางไปยังพื้นที่ของโครงการร่วมกับอเล็กซ์

Alex Bechetoille (อเล็กซ์)

อเล็กซ์ หนึ่งในทีมผู้เริ่มก่อตั้งดาหลา และได้เริ่มเป็นเจ้าหน้าที่สมาคมอย่างเต็มตัวตั้งแต่ปี 2554 อเล็กซ์ช่วยสร้างความสมดุลระหว่างความแตกต่างทางด้านวัฒนธรรมตะวันออกและตะวันตก ดูแลงานเอกสารภาษาอังกฤษ รับผิดชอบงานเตรียมความพร้อมของอาสาสมัครระยะยาวก่อนออกเดินทางไปยังพื้นที่ของโครงการ รวมทั้งผู้ประสานงานโครงการค่ายระยะยาวชุมชนวิถีไทและบ้านโคกเหรียง

อับดุลเลาะ อาแวกือจิ (เลาะ)

เลาะ เป็นผู้ประสานงานในชุมชนอาสาสมัครดาหลา (สำนักงานดาหลา) จัดการเรื่องสมาชิก และทำกิจกรรมเครือข่าย 

สุพรรณี แก้ววิชิต (อุ๋ย)

อุ๋ย เป็นสมาชิกของทีมดาหลามาตั้งแต่เริ่มก่อตั้งสมาคม เป็นเจ้าหน้าที่ติดต่อประสานงานกับองค์กรเครือข่ายต่างประเทศในการรับสมัครอาสาสมัครทั้งระยะสั้นและระยะยาว  ดูแลอีเมล์หลัก และการจัดทำข้อมูลค่ายทั้งระยะสั้นและระยะยาว  เพื่อประชาสัมพันธ์ค่ายให้กับองค์กรต่างๆ ในเครือข่าย

นุสรา ค้าข้าว (หยอง) 

หยอง รับผิดชอบในส่วน ของ Out-Going คือการส่งอาสาสมคัรไทยไป เป็นอาสาสมคัรในต่างประเทศ

Echansi Ah Aik (ซี)

ซี รับผิดชอบเป็นผู้ประสานงานอาสาสมัครจาก Weltwert และ ร่วมทำงานกับอาสาสมคัรจาก EU – Aid ใน การทำากิจกรรมร่วมกับชุมชนโคกพยอม

นทวรรณ รัตนะ (ตาล)

ตาล รับผิดชอบดูแลการจัดทำค่ายข้อมูลระยะสั้น และจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ของสมาคม  รวมถึงมีหน้าที่ดูแล ต้อนรับผู้ที่มาติดต่อทางสมาคม และสอนภาษาไทยให้กับอาสาสมัครระยะยาวในวันปฐมนิเทศ 

ณัฏฐินี นวลสะอาด (เชอร์รี่)

เชอร์รี่ รับผิดชอบในการเป็นผู้นำค่ายระยะสั้น และช่วยดูแลงานกิจกรรมเครือข่ายร่วมกับเลาะ รวมถึงเป็นผู้ประสานงานโครงการอาสาระยะยาวโรงเรียนวัดโพธิ์ธาวาส 

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *