ศักรินทร์ สีหมะ (ศักรินทร์)

ศักรินทร์ หนึ่งในทีมผู้เริ่มก่อตั้งดาหลา หลังจากเริ่มดำเนินงานในสำนักงานได้สักระยะหนึ่ง จึงตัดสินใจไปใช้ชีวิตแบบเรียบง่ายที่ชุมชนโคกพยอม ซึ่งเป็นหนึ่งในพื้นที่โครงการค่ายระยะยาว พร้อมทั้งก่อตั้ง “มูลนิธิคลองโต๊ะเหล็มอะคาเดมี่”  ร่วมกับชาวบ้านชุมชนโคกพะยอม เพื่อปลูกฝังเยาวชนรุ่นหลังของชุมชน ให้เป็นผู้เข้าใจในบทบาทหน้าที่และวิถีชีวิตของ ตนเอง และสานต่องานอาสาสมัครในอนาคต  รวมถึงรับผิดชอบงานด้านทรัพยากรบุคคลของสมาคม

อัมรา แบชตัวล์ (เอ๋)

เอ๋ เป็นสมาชิกของทีมดาหลามาตั้งแต่เริ่มก่อตั้งดาหลา และเริ่มทำงานเป็นเจ้าหน้าที่สมาคมตั้งแต่ปี 2551 รับผิดชอบในส่วนของการเงิน บัญชี  งานเอกสารภาษาไทย เป็นผู้ประสานงานอาสาสมัครไทย และเป็นผู้ประสานงานหลักของโครงการบ้านเกาะนางคำ และ โครงการบ้านโสสะ  รวมทั้งเป็นหนึ่งในผู้รับผิดชอบงานเตรียมความพร้อมของอาสาสมัครระยะยาวก่อนออกเดินทางไปยังพื้นที่ของโครงการร่วมกับอเล็กซ์

Alex Bechetoille (อเล็กซ์)

อเล็กซ์ หนึ่งในทีมผู้เริ่มก่อตั้งดาหลา และได้เริ่มเป็นเจ้าหน้าที่สมาคมอย่างเต็มตัวตั้งแต่ปี 2554 อเล็กซ์ช่วยสร้างความสมดุลระหว่างความแตกต่างทางด้านวัฒนธรรมตะวันออกและตะวันตก ดูแลงานเอกสารภาษาอังกฤษ รับผิดชอบงานเตรียมความพร้อมของอาสาสมัครระยะยาวก่อนออกเดินทางไปยังพื้นที่ของโครงการ รวมทั้งผู้ประสานงานโครงการค่ายระยะยาวชุมชนวิถีไทและบ้านโคกเหรียง

สุพรรณี แก้ววิชิต (อุ๋ย)

อุ๋ย เป็นสมาชิกของทีมดาหลามาตั้งแต่เริ่มก่อตั้งสมาคม เป็นเจ้าหน้าที่ติดต่อประสานงานกับองค์กรเครือข่ายต่างประเทศในการรับสมัครอาสาสมัครทั้งระยะสั้นและระยะยาว  ดูแลอีเมล์หลัก และการจัดทำข้อมูลค่ายทั้งระยะสั้นและระยะยาว  เพื่อประชาสัมพันธ์ค่ายให้กับองค์กรต่างๆ ในเครือข่าย

อับดุลเลาะ อาแวกือจิ (เลาะ)

เลาะ เป็นผู้ประสานงานในชุมชนอาสาสมัครดาหลา (สำนักงานดาหลา) จัดการเรื่องสมาชิก และทำกิจกรรมเครือข่าย 

Echansi Ah Aik (ซี)

ซี รับผิดชอบเป็นผู้ประสานงานอาสาสมัครจาก Weltwert และ ร่วมทำงานกับอาสาสมคัรจาก EU – Aid ใน การทำากิจกรรมร่วมกับชุมชนโคกพยอม

ธนานันต์ คงอุบล (น็อต)

น็อต รับผิดชอบด้านสื่อ ประชาสัมพันธ์ของสมาคม (ภาคภาษาไทย) รวมถึง หน้าที่ดูแล ต้อนรับผู้ที่มาติดต่อทางสมาคม

นุสรา ค้าข้าว (หยอง) 

หยอง รับผิดชอบในส่วน ของ Out-Going คือการส่งอาสาสมคัรไทยไป เป็นอาสาสมคัรในต่างประเทศ

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *