โครงการอาสาสมัครไทยในต่างแดน เป็นการเปิดโอกาสให้กับคนไทยที่สนใจร่วมเป็นส่วนหนึ่งของงานอาสาสมัคร และแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับองค์กรและอาสาสมัครอื่นๆ ในต่างประเทศ

ลักษณะของโครงการแบ่งออกเป็น 3 ประเภท

        1. โครงการระยะสั้น

เป็นโครงการที่มีระยะเวลาตั้งแต่ 1-3 อาทิตย์ โดยเป็นการทำงาน ใช้ชีวิตและเรียนรู้ร่วมกับอาสาสมัครต่างประเทศในช่วงระยะสั้น ลักษณะงานค่อนข้างหลากหลายภายในระยะเวลาที่มีค่าย

       2. โครงการระยะกลางและระยะยาว

เป็นโครงการที่มีระยะเวลาตั้งแต่ 1 เดือนขึ้นไป อาสาสมัครจะทำงานที่งานค่อนข้างประจำและเป็นกิจวัตร

       3. โครงการจากรัฐบาลต่างประเทศ

เป็นโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากทางรัฐบาล หรือกลุ่มทุนจากในแต่ละประเทศ โดยส่วนใหญ่อาสาสมัครที่ไปร่วมโครงการจะเป็นอาสาสมัครที่เคยมีประสบการณ์เกี่ยวกับการทำงานอาสาสมัครมาก่อน

คุณสมบัติของผู้สมัคร

  •    อายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป (บางโครงการอายุตั้งแต่ 20 ปีขึ้นไป)
  •     สามารถเดินทาง และจัดการการเดินทางด้วยตนเองได้
  •     มีความตั้งใจที่จะเข้าร่วมกิจกรรมอาสาสมัคร เปิดรับความแตกต่าง และปรับตัวเข้ากับผู้อื่นง่าย

ขั้นตอนการสมัคร (แบบย่อ)

1.   เลือกโครงการที่สนใจ

โครงการระยะสั้น

โครงการระยะกลางและระยะยาว

2.   ดาวน์โหลดใบสมัคร  และส่งใบสมัครเข้ามาที่ dalaa.outgoing@gmail.com (หยอง)

3.   รอการติดต่อกลับเพื่อยืนการตอบรับการเข้าร่วม

4.   โอนค่าบำรุงสมาคมฯ จำนวน 4,000 บาท

5.   เตรียมตัวเพื่อพร้อมที่จะเดินทาง โดยจัดหาตั๋วเครื่องบิน ประกันการการเดินทาง และวีซ่า (ถ้าจำเป็น)

6.   เปิดใจ และเตรียมตัวที่จะไปร่วมโครงการได้เลย!!!

ขั้นตอนการสมัคร (แบบเต็ม) สามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่

***หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่ dalaa.outgoing@gmail.com (หยอง)