ฝึกงานกับดาหลา
ทางสมาคมยินดีรับนักศึกษาฝึกงาน รวมถึงบุคคลทั่วไป เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมกับทางสมาคมหากนักศึกษาสนใจฝึกงาน และร่วมกิจกรรมต่างๆ รวมทั้ง หาประสบการณ์ การทำงาน ฝึกภาษาเรียนรู้วัฒนธรรมกับชาวต่างชาติ สามารถติดต่อฝึกงานกับทางสมาคมได้ตลอดทั้งปี

ขั้นตอนการเข้าร่วมฝึกงาน
1. ติดต่อหน่วยฝึกงานในหน่วยงานของท่าน (กรณีเป็นนักศึกษา)
บุคคลทั่วไปติดต่อสมาคมโดยตรงได้เลย
2. ส่งเอกสาร ส่งตัว นักศึกษาฝึกงาน
3. รอเอกสารตอบรับ หรือ อีเมล์ตอบรับฝึกงาน

ข้อจำกัดของนักศึกษาฝึกงาน
– ต้องสามารถเดินทางไปร่วมกิจกรรมต่างจังหวัดหรือนอกสถานที่ได้
(ค่าเดินทางเดินทางสมาคมรับผิดชอบ)
– อาจจะต้องมาพัก อยู่ที่สมาคม หรือ ตามศูนย์ ที่ทางสมาคมส่งนักศึกษาไปทำกิจกรรม
– กรณีมาพักอยู่ร่วมกัน ต้องรับผิดชอบค่าอาหารกันเอง (โดยทั่วไป
จะจ่ายค่าอาหารแชร์เป็นกองกลางวันละ 120 บาท)
– ทางสมาคมเป็นผู้รับผิดชอบ ค่าน้ำ ค่าไฟ และค่าที่พัก (กรณีมาพักที่สมาคม หรือ ตามศูนย์
ที่ทางสมาคมส่งไป)