โครงการอาสาสมัครไทยในต่างแดน (Outgoing)

การส่งคนไทยที่ต้องการเป็นอาสาสมัครในต่างประเทศ (ในฐานะอาสาสมัครระยะยาวหรือค่ายระยะสั้น ไม่เกิน 3 สับดาห์)

งานรับอาสาสมัครนานาชาติ (Incoming)

การรับเฉพาะอาสาสมัครต่างชาติที่จะมาร่วมทำกิจกรรมกับดาหลา

อาสาสมัครระยะกลางและระยะยาว (MLTV)

ค่ายระยะกลางและระยะสั้น สำหรับอาสาสมัครที่มาร่วมทำกิจกรรมกับดาหลา มากกว่า 2-12 เดือน

ค่ายระยะสั้น (workcamp)

ค่ายระยะสั้นประมาณ 3วัน ถึง 2 สัปดาห์ร่วมกับอาสาสมัครไทยและนานาชาติ 5-15 คน อายุ 18 ปีขึ้นไป (ถ้าอายุ 16 ปีขึ้นไปต้องได้รับใบอนุญาติจากผู้ปกครอง) ส่วนกิจกรรมในแต่ละค่ายก็จะแตกต่างกัน เช่น กิจกรรมการสอนภาษาอังกฤษ กิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม กิจกรรมงานก่อสร้าง และค่ายศิลปะและดนตรี เป็นต้น

CCIVS

the Global Coordinating Body for International Voluntary Service Organization, ก่อตั้งขึ้นภายใต้การอุปถัมภ์ของ UNESCO ในปี 1948 ซึ่งรวมถึง 176 องค์กรระดับภูมิภาคและระดับประเทศ ทั่วทุกมุมโลก (หนึ่งในนั้นคือดาหลา) ซึ่งมีส่วนร่วมในกิจกรรมและโครงการต่าง ๆ ของชุมชน โดยมีอาสาสมัครเข้าร่วมกว่า 30,000 คนในแต่ละปี 

SCI

SCI เป็นองค์กรอาสาสมัครที่อุทิศตนเพื่อส่งเสริมวัฒนธรรม และสันติภาพ โดยจัดโครงการอาสาสมัครระดับนานาชาติสำหรับคนทุกเพศ ทุกวัย และทุกภูมิหลัง องค์กรประกอบด้วย 43 สาขาและพันธมิตรทั่วโลก

NVDA

NVDA (Network for Voluntary Development in Asia) เป็นเครือข่ายของ (IVS) NGOs หรืองานอาสาสมัครระหว่างประเทศ ในทวีปเอเชียและออสเตเลีย NVDA ก่อตั้งขึ้นในปี 1997 และปัจจุบันมีองค์กร 30 แห่งใน 20 ประเทศ / พื้นที่

องค์กรจัดส่งอาสาสมัคร

คือ องค์กรที่รับผิดชอบในการคัดเลือกและจัดหาอาสาสมัคร เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมอาสาสมัคร

องค์กรจัดรับอาสาสมัคร

คือ องค์กรที่รับผิดชอบในการรับอาสาสมัคร และดูแลเรื่องที่พักอาศัย กิจกรรม รวมถึงการบูรณาการ โดยให้คำปรึกษาและการสนับสนุนอาสาสมัคร

โฮสต์ หรือผู้แลโครงการอาสาสมัคร

ครอบครัว โรงเรียน หรือกลุ่มคนที่อยู่ในชุมชน ที่มีความประสงค์รับอาสาสมัคร และผู้ที่เตรียมกิจกรรม สำหรับงานอาสาสมัครในชุมชนท้องถิ่น