คุณโซเฟีย กับคุณยา ที่ไปร่วมค่าย Sakarezh camp ที่ประเทศรัสเซีย

“สิ่งที่ประทับใจในค่าย Sakarezh นี้คือความมีจิตใจดีและมีน้ำใจของคนที่นั่น ผู้บริหารผู้นำค่ายคนทำงานเเละเด็กๆที่นั่นน่ารักมากคอยช่วยเหลือซึ่งกันและกัน

สำหรับประสบการณ์ของคุณโซเฟีย

การทำกิจกรรมที่นั่นหลักๆก็คือเป็นการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมซึ่งแต่ละประเทศต้องนำเสนอประเทศของตัวเองอาทิ เช่น ประเทศตุรกีก็จะนำเสนอในเรื่องวัฒนธรรมของประเทศและการละเล่น ของประเทศนั้นๆ และกิจกรรมที่ทำที่นั่นผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหมดจะต้องเข้าร่วมกิจกรรมกับเด็กๆที่นั่นอย่างเช่นการเรียนการสอนงานฝีมือการเรียน Dance Class  การเล่นเกมต่างๆ และ เรียนรู้ความเป็นผู้นำและความกล้าแสดงออกบนเวทีชอบในความน่ารักของคนที่นั่นความมีน้ำใจ ทำให้เราได้เรียนรู้วัฒนธรรมของประเทศรัสเซียเปิดโลกกว้างมากขึ้นและประเทศของผู้เข้าร่วมโครงการมากยิ่งขึ้นเเละที่สำคัญทำให้เรามีเครือข่ายในหลายๆประเทศ ซึ่งสิ่งนี้เป็นสิ่งสำคัญที่ผู้เข้าร่วมทุกท่านจะได้รับ”

และในส่วนประสบการณ์ของคุณยานั้น

“ความประทับใจ คือ ความมีจิตใจดีของ ผู้บริหาร พี่เลี้ยง เเละอาสาสมัครนานาชาติทุกคน  เเละความน่ารัก ความไร้เดียงสา ของเด็กๆ ทุกๆวันคือวันสำคัญเเละจะมีกิจกรรมให้น่าตื้นเต้นตลอด เเละทุกๆกิจกรรมสร้างความอบอุ่นเเละความผูกพันระหว่างอาสาสมัครเเละเด็กๆเสมอ ทุกคนในค่ายจะอยู่ด้วยกันเหมือนครอบครัว เเละไม่ว่าอาสาสมัครเเละเด็กทุกคนเต็มที่กับทุกๆกิจกรรมค่ะ”

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *