ดาหลา

“ดาหลา”… ดอกไม้ที่มีลักษณะเฉพาะ มีแหล่งกำเนิดในภาคใต้ของประเทศไทย แข็งแรง ทนต่อสภาพแวดล้อมและอากาศที่แปรปรวน ขยายพันธุ์ง่ายทั้งสามารถพบเห็นได้ทั่วไปในทุกภาคส่วนของประเทศ เบ่งบาน ให้ความสดชื่นแก่ผู้พบเห็น ทั้งยังสามารถนำมาประกอบอาหาร… เป็นดอกไม้ที่ทรงคุณค่าและสร้างประโยชน์ต่อเพื่อนร่วมโลก

dalaa

ด้วยลักษณะที่พิเศษแต่เรียบง่ายเช่นนี้ ทำให้ชื่อ “ดาหลา” ถูกเลือกให้เป็นชื่อของกลุ่มอาสาสมัครนานาชาติผู้ที่พร้อมกับการเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ ในทุกสถานการณ์ เพื่อร่วมกันสร้างสรรค์สิ่งดีงามให้เกิดขึ้นในโลก
“กลุ่มดาหลา” ได้รวมกลุ่มกันขึ้นเมื่อเดือน สิงหาคม 2547 โดยเพื่อนผู้รักงานอาสาสมัครทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ จัดกิจกรรมค่ายอาสาสมัครขึ้นครั้งแรกในปี 2548 และได้จดทะเบียนเป็นสมาคมโดยใช้ชื่อว่า “สมาคมอาสาสมัครนานาชาติเพื่อการพัฒนาสังคม (ดาหลา)” เมือวันที่ 16 มิถุนายน 2551 สำนักงานตั้งอยู่ที่บ้านโคกเหรียง อ.คลองหอยโข่ง จ.สงขลา ถึงวันนี้กลุ่มดาหลาได้ดำเนินงานกิจกรรมเพื่อสังคมร่วมกันเข้าสู่ปีที่ 13 เริ่มก้าวเข้าสู่วัยแห่งการเรียนรู้ รอวันเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่แข็งแรงและเพียบพร้อมด้วยประสบการณ์ ที่จะร่วมกันสร้างสรรค์สังคมโลกให้น่าอยู่ยิ่งขึ้น ด้วยเจตนารมณ์ของความปรารถนาดีต่อสังคมร่วมกัน
นอกเหนือจากการจดทะเบียนเป็นสมาคมในประเทศไทย ในเครือข่ายระหว่างประเทศนั้น กลุ่มดาหลาก็ได้ร่วมเป็นสมาชิกของ CCIVS หรือ (คณะกรรมการประสานงานเพื่ออาสาสมัครนานาชาติ) ซึ่งมีกลุ่มองค์กรเครือข่ายงานเกี่ยวกับอาสาสมัครทั่วโลก และกลุ่มองค์กรเครือข่ายในเอเชีย NVDA หรือ (เครือข่ายอาสาสมัครเพื่อการพัฒนาเอเชีย) ซึ่งทั้งสองเครือข่ายนี้ เสมือนตัวกลางในการประสานงานเพื่อการจัดส่งหรือแลกเปลี่ยนอาสาสมัครนานาชาติเข้าร่วมโครงการที่ทางกลุ่มดาหลาและหน่วยงานต่างๆ ร่วมกันจัดขึ้น

หากคุณมีข้อแนะนำดีๆ หรือรูปภาพจากประสบการณ์ที่ได้ร่วมงานกับทางกลุ่มดาหลา อย่าลังเล ร่วมถ่ายทอดให้เราได้รู้ โดยสามารถเล่าเรื่องราวของคุณผ่านทางเว็บไซด์ใหม่ของเราได้เลย หรือส่งอีเมล์หาเรา ทีมงานดาหลา ยินดีต้อนรับเสมอ…….

สนในร่วมค่ายในประเทศ  email: dalaa.thailand@gmail.com

ค่ายต่างประเทศ  email : dalaa.outgoing@gmail.com

dalaa aims4