สำนักงานดาหลา

ติดต่อดาหลาได้ที่
15/2 หมู่ที่ 3 ตำบลโคกม่วง อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา 90230 หมายเลขโทรศัพท์ 074-242 300
โทรศัพท์ 074 242 300 (สำนักงาน)

เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ
สำนักงาน: +66(0) 74 242 300, +66(0) 95 420 2681 (เอ๋), +66(0) 80 709 8736 (ศักรินทร์)
ประสานงานเครือข่ายองค์ต่างประเทศ: +66(0) 87 890 8354 (อุ๋ย)
สมัครค่ายต่างประเทศ: +66(0) 83 464 5869 (หยอง)

Emails
dalaa.thailand@gmail.com (A – สมัครค่ายในประเทศไทย)
dalaa.thailand.main2@gmail.com (อุ๋ย – ประสานงานเครือข่ายองค์ต่างประเทศ)
dalaa.outgoing@gmail.com (หยอง – สมัครค่ายต่างประเทศ)